Tjänster

Vi utför arbeten åt både företag och privatpersoner inom byggnadsplåt. Vi utför hela takbyten allt från att riva, lägga papp och läckt samt lägga på takbeklädnaden. Vi bandtäcker och monterar all plåtbeklädnad för tak.

Vi hjälper dig även med speciallösningar inom byggnadsplåt.

Vi tillverkar och monterar:

Vi tillverkar fönsterbleck enligt kundens önskemål både vad gäller färg och mått. Det är möjligt att få dessa i princip i den färg kunden önskar. Självklart hjälper vi också till att montera dessa.

Vi tillverkar nedre och övre skorstensbeslag. Man måttbeställer skorstensbeslagen och dessa kan kunden få i princip i den färg som önskas.

Nedre skorstensbeslag är det beslag som sitter nertill runt skorstenen, ovanpå takbeklädnaden. Detta beslag ser till att det inte kommer in vatten och fukt mellan skorstenen och takbeklädnaden.

Övre skorstensbeslag är det beslag som sitter upptill på skorstenen. Detta beslag hindrar skorstenen från att vittra sönder.

Vindskiveplåt skyddar vindskivorna från att ruttna sönder. Vi klär även in hela vindskivor i plåt. Kunden kan i princip den färg som kunden önskar.

Skorstenshuv eller regnbula som det kallas, skyddar skorstenen från att frysa sönder om det kommer ner regn eller snö i den. Dessa kan kunden få i princip i den färg som önskas.

Denna typ av huv sitter runt ventilationsrör som kommer upp genom taket. Som exempel kan nämnas rör från köksfläkten. Ventilationshuven tätar runt själva ventilationsröret. Dessa kan kunden få i princip i den färg som önskas.

En stospanna är till för att täta runt avloppsventilation och expansionskärl. Dessa kan kunden få i princip i den färg som önskas.

Vi klär in takkupor av alla former i plåt. Kunden kan få i princip den färg som kunden önskar.

Vi monterar bland annat:

Hängrännor och stuprör tillhör vattenavrinning. Vi hjälper till med montage av all typ av vattenavrinning enligt kundens önskemål. Vi hjälper också till med speciallösningar för vattenavrinning.

Denna produkt tillhör taksäkerhet. Takbryggan monteras mellan takstegen och skorstenen för att man på ett säkert sätt ska kunna ta sig fram till skorstenen. Vi hjälper till med montering av all typ av taksäkerhet och hjälper även till med information och råd gällande detta.

Denna produkt tillhör taksäkerhet. Takstege är en stege eller lösa steg som sitter på taket för att man på ett säkert sätt ska kunna ta sig upp till skorstenen. Vi hjälper till med montering av all typ av taksäkerhet och hjälper även till med information och råd gällande detta.

Denna produkt tillhör taksäkerhet. Glidskyddet sitter monterad vid takfoten. Man hänger på markstegen på glidskyddet och på så vis hindrar stegen från att glida i sidan och i underlaget. Vi hjälper till med montering av all typ av taksäkerhet och hjälper även till med information och råd gällande detta.

Denna produkt tillhör taksäkerhet. Snörasskyddet sitter längs taket och ska förhindra snö från att rasa från taket ner på marken. Vi hjälper till med montering av all typ av taksäkerhet och hjälper även till med information och råd gällande detta.

slider